Do 8 year old boys wear diapers?

+2 votes
asked Oct 10, 2020 in Kids Health by ssoise (340 points)
Do 8 year old boys wear diapers?
commented Apr 24 by KingsleyCom (100 points)
Only if they have some health issues

12 Answers

0 votes
answered Mar 14 by Pamperlover (140 points)
Mijn dochter van 6 draagt als ze naar school gaat geen luiers en zodra we thuis komen vraagt ze meteen mama mag ik een luier om? En dan loopt ze de rest van de dag naakt in alleen een luier.❤️in de vakantie de hele dag naakt een luier om en ook als ze naar buiten gaat en andere kinderen kijken er niet geïnteresseerd naar toe.  En 's avonds een dikke pamper
0 votes
answered May 10 by Ethanxxx (140 points)
if he likes to wear a diaper then no problem ¯\_(ツ)_/¯

64,085 questions

72,589 answers

1,018 comments

6,267,648 users

...